flag
flag

Other publications

D. Langlet, ”Förnybar energi – den nya konfliktytan mellan miljöskydd och frihandel?”, JP Miljönet 2013-03-12

D. Langlet, ”Råvaror, handel och hållbarhet – nya realiteter utmanar den internationella ordningen”, Karnov Nyheter, 2013-01-25.

D. Langlet, ”Genomförandet av industriutsläppsdirektivet, IED – reflektioner ur ett EU – rättsligt perspektiv”, JP Miljönet 2012-11-06.

Leave a Reply