flag
flag

Reports

D. Langlet, D. Eklund & B. Eklund, ´Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar’ [’Liability for Contaminated Land at Leisure Boatyards with a Focus on Non-Profit Associations’], Institutionen för tillämpad miljövetenskap [Department of Applied Environmental Science], ITM-rapport 222 (2014).

D. Langlet & C. Olsen-Lundh, “Legal Issues Concerning CCS”, Chapter 5 in Carbon Capture and Storage in the Skagerrak/Kattegat region, Final report, February 2012, 67-86.

S. Mahmoudi & D. Langlet, ”Planering av Sveriges havsområden – de folkrättsliga och europarättsliga möjligheterna och begränsningarna” [Planning of Sweden’s Sea Areas – The Possibilities and Limitations of International Law and European Law]. Published as Annex 2 to SOU (Swedish Government Official Reports) 2010:91 ”Planering på djupet – fysisk planering av havet”, 415-468.

S. Mahmoudi & D. Langlet, ”Det rättsliga skyddet av den marina miljön i Östersjön och Nordsjön: Gällande internationella och europeiska regler” [The Legal Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea and the North Sea: Applicable International and European Rules]. Published as Annex 4 to SOU (Swedish Government Official Reports) 2008:48, ”En utvecklad havsmiljöförvaltning”, 441-531. Case law and thematic reports to Journal of European Environmental & Planning Law, Vol. 1, no 1 and 3; Vol. 2 no 2 and 6; Vol. 3 no 1 and 2. Country reports for Sweden to Yearbook of International Environmental Law, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (2002 with S. Mahmoudi, 2011 with B. Bohman).

Leave a Reply